Location Saturday
1 / 25 / 20
Sunday
1 / 26 / 20
Monday
1 / 27 / 20
Tuesday
1 / 28 / 20
Wednesday
1 / 29 / 20
Thursday
1 / 30 / 20
Friday
1 / 31 / 20
Au Bon Pain
(Brodhead Center)
7:00am -
9:00pm
7:00am -
9:00pm
7:00am -
9:00pm
7:00am -
9:00pm
7:00am -
9:00pm
7:00am -
9:00pm
7:00am -
9:00pm
Bella Union
(McClendon Tower)
10:00am -
12:00am
11:00am -
12:00am
8:00am -
12:00am
8:00am -
12:00am
8:00am -
12:00am
8:00am -
12:00am
8:00am -
12:00am
Beyu Blue
(Bryan Center)
9:00am -
5:00pm
9:00am -
7:00pm
7:00am -
7:00pm
7:00am -
7:00pm
7:00am -
7:00pm
7:00am -
7:00pm
7:00am -
5:00pm
Cafe
(Brodhead Center)
10:00am -
9:00pm
11:00am -
9:00pm
7:30am -
10:00pm
7:30am -
10:00pm
7:30am -
10:00pm
7:30am -
10:00pm
7:30am -
10:00pm
Cafe at Smith Warehouse
(Smith Warehouse)
Closed Closed 8:30am -
3:30pm
8:30am -
3:30pm
8:30am -
3:30pm
8:30am -
3:30pm
8:30am -
3:30pm
Cafe De Novo
(Law School)
Closed Closed 7:30am -
3:00pm
7:30am -
3:00pm
7:30am -
3:00pm
7:30am -
3:00pm
7:30am -
3:00pm
Cafe' 300
(300 Swift Ave)
9:00am -
10:00pm
9:00am -
9:00pm
9:00am -
10:00pm
9:00am -
10:00pm
9:00am -
10:00pm
9:00am -
10:00pm
9:00am -
10:00pm
Divinity Cafe
(Divinity School)
Closed Closed 8:00am -
3:00pm
8:00am -
3:00pm
8:00am -
3:00pm
8:00am -
3:00pm
8:00am -
3:00pm
Dolce Vita
(French Science)
Closed Closed 8:00am -
5:00pm
8:00am -
5:00pm
8:00am -
5:00pm
8:00am -
5:00pm
8:00am -
5:00pm
Freeman Center for Jewish Life
(Freeman Center)
Closed Closed 5:00pm -
8:00pm
5:00pm -
8:00pm
5:00pm -
8:00pm
5:00pm -
8:00pm
7:00pm -
8:30pm
 
Location Saturday
1 / 25 / 20
Sunday
1 / 26 / 20
Monday
1 / 27 / 20
Tuesday
1 / 28 / 20
Wednesday
1 / 29 / 20
Thursday
1 / 30 / 20
Friday
1 / 31 / 20
Ginger & Soy
(Brodhead Center)
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
Gyotaku
(Brodhead Center)
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
Il Forno
(Brodhead Center)
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
JB's Roasts and Chops
(Brodhead Center)
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
Marketplace
(East Campus Union)
10:00am -
2:00pm

5:00pm -
9:00pm
10:00am -
2:00pm

5:00pm -
9:00pm
7:30am -
11:00am

11:30am -
2:30pm

5:00pm -
9:00pm
7:30am -
11:00am

11:30am -
2:30pm

5:00pm -
9:00pm
7:30am -
11:00am

11:30am -
2:30pm

5:00pm -
9:00pm
7:30am -
11:00am

11:30am -
2:30pm

5:00pm -
9:00pm
7:30am -
11:00am

11:30am -
2:30pm

5:00pm -
9:00pm
McDonald's
(Bryan Center)
12:00am -
12:00am
12:00am -
12:00am
12:00am -
12:00am
12:00am -
12:00am
12:00am -
12:00am
12:00am -
12:00am
12:00am -
12:00am
Nasher Museum Cafe
(Nasher Museum)
10:00am -
4:00pm
12:00pm -
3:00pm
Closed 11:00am -
4:30pm
11:00am -
4:30pm
11:00am -
8:15pm
11:00am -
4:30pm
Panda Express
(Bryan Center)
11:00am -
10:00pm
11:00am -
10:00pm
10:30am -
10:00pm
10:30am -
10:00pm
10:30am -
10:00pm
10:30am -
10:00pm
10:30am -
10:00pm
Pitchfork's
(McClendon Tower)
12:00am -
12:00am
12:00am -
12:00am
12:00am -
12:00am
12:00am -
12:00am
12:00am -
12:00am
12:00am -
12:00am
12:00am -
12:00am
Red Mango Café
(Wilson Recreation Center)
9:00am -
8:00pm
9:00am -
8:00pm
9:00am -
10:00pm
9:00am -
10:00pm
9:00am -
10:00pm
9:00am -
10:00pm
9:00am -
10:00pm
 
Location Saturday
1 / 25 / 20
Sunday
1 / 26 / 20
Monday
1 / 27 / 20
Tuesday
1 / 28 / 20
Wednesday
1 / 29 / 20
Thursday
1 / 30 / 20
Friday
1 / 31 / 20
Saladelia Cafe at Perkins
(Bostock Library)
12:00pm -
5:00pm
12:00pm -
11:00pm
7:30am -
12:00am
7:30am -
12:00am
7:30am -
12:00am
7:30am -
12:00am
7:30am -
5:00pm
Saladelia Cafe at Sanford
(Sanford School of Public Policy)
Closed Closed 8:00am -
3:00pm
8:00am -
3:00pm
8:00am -
3:00pm
8:00am -
3:00pm
8:00am -
2:30pm
Sazón
(Brodhead Center)
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
Sprout
(Brodhead Center)
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
Tandoor
(Brodhead Center)
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
The Chef's Kitchen
(Brodhead Center)
Closed Closed 11:00am -
2:00pm
11:00am -
2:00pm
11:00am -
2:00pm
11:00am -
2:00pm
11:00am -
2:00pm
The Commons
(Brodhead Center)
5:00pm -
9:00pm
10:00am -
2:00pm
11:30am -
2:00pm

5:00pm -
9:00pm
11:30am -
2:00pm

5:00pm -
9:00pm
11:30am -
2:00pm

5:00pm -
9:00pm
11:30am -
2:00pm

5:00pm -
9:00pm
11:30am -
2:00pm

5:00pm -
9:00pm
The Devil's Krafthouse
(Brodhead Center)
11:30am -
12:00am
11:30am -
12:00am
11:30am -
12:00am
11:30am -
12:00am
11:30am -
12:00am
11:30am -
12:00am
11:30am -
12:00am
The Farmstead
(Brodhead Center)
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
11:00am -
8:00pm
The Loop Pizza Grill
(Bryan Center)
11:00am -
12:00am
12:00pm -
12:00am
11:00am -
12:00am
11:00am -
12:00am
11:00am -
12:00am
11:00am -
12:00am
11:00am -
12:00am
 
Location Saturday
1 / 25 / 20
Sunday
1 / 26 / 20
Monday
1 / 27 / 20
Tuesday
1 / 28 / 20
Wednesday
1 / 29 / 20
Thursday
1 / 30 / 20
Friday
1 / 31 / 20
The Skillet
(Brodhead Center)
10:00am -
8:00pm
10:00am -
8:00pm
7:30am -
8:00pm
7:30am -
8:00pm
7:30am -
8:00pm
7:30am -
8:00pm
7:30am -
8:00pm
Trinity Café
(East Campus Union)
12:00pm -
10:00pm
12:00pm -
12:00am
8:00am -
12:00am
8:00am -
12:00am
8:00am -
12:00am
8:00am -
12:00am
8:00am -
10:00pm
Twinnie's
(CIEMAS)
Closed Closed 8:00am -
6:00pm
8:00am -
6:00pm
8:00am -
6:00pm
8:00am -
6:00pm
8:00am -
6:00pm